นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 244 คน

เยี่ยมชม 49,858 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุมัติขยายระยะเวลาการพิจารณาเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสเส้นทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 26-002 ถนนแยกทางหลวงชนบท พช 4029 (กม.ที่9+200) ถึงบ้านเนินมะเกลือ

15 มกราคม 2564 43 ครั้ง ขนิษฐา ชายลม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
D2C0EA70-5F52-491D-8058-7178231BCA9B.jpg162.61 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา