นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 51,487 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 เม.ย. 64สถิติการให้บริการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 เม.ย. 64สถิติการให้บริการค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 เม.ย. 64สถิติการให้บริการภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 เม.ย. 64สถิติการการให้บริการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 เม.ย. 64สถิติการให้บริการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 เม.ย. 64สถิติการให้บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 เม.ย. 64สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 เม.ย. 64สถิติการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 เม.ย. 64สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 เม.ย. 64สถิติการช่วยเหลือสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 เม.ย. 64สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
5 ต.ค. 63สถิติการให้บริการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
5 ต.ค. 63สถิติการให้บริการค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
5 ต.ค. 63สถิติการให้บริการภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
5 ต.ค. 63สถิติการการให้บริการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
5 ต.ค. 63สถิติการให้บริการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
5 ต.ค. 63สถิติการให้บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
5 ต.ค. 63สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
5 ต.ค. 63สถิติการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
5 ต.ค. 63สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 23 รายการ
เปลี่ยนภาษา