เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลประวัติตำบลกองทูล ไม่ปรากฏเป็นหลักฐานที่ชัดเจน แต่จากการสอบถามคนเฒ่า คนแก่ได้ให้ความเห็นว่าบ้านกองทูลเป็นบ้านเก่าแก่ มีอายุประมาณ 200 ปีเศษ ตั้งแต่เมืองศรีเทพเจริญรุ่งเรือง และมีขอมปกครองสร้างศิลปวัฒนธรรมมากมาย สมัยนั้นหมู่บ้านกองทูลได้รับแต่งตั้งให้เป็นตำบลแรกของตำบลหนองไผ่ซึ่งเป็นที่ต้อนรับและพักระหว่างการเดินทางไปยังตัวเมืองเพชรบูรณ์ มีเส้นทางจากอำเภอวิเชียรบุรีผ่านมาตำบลกองทูลจะขึ้นอยู่กับอำเภอวิเชียรบุรี และก็ได้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ เจ้าเมืองเล็งที่ครองเมืองวิเชียรบุรี มีลูกชายจะมาสู่ขอและแต่งงานกับลูกสาวของเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงเดินทางมาสู่ขอและทาบทามกันแต่ยังเดินทางไปไม่ถึงตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พักค้างคืนที่ตำบลกองทูลก่อน จึงปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการแต่งงานของฝ่ายเจ้าบ่าวและฝ่ายเจ้าสาวไม่เรียกค่าสินสอด แต่ทั้งสองฝ่ายได้นำเงินมากองรวมกันเรียกว่า “กองทุน” ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเสียงเรียกกันเป็น “กองทูล” และก็ได้ใช้ชื่อว่า กองทูล มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีกำนันคนปัจจุบันคือ นายทองแดง นันตา

     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ตั้งอยู่บ้านกองทูลหมู่ที่ 2 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 6 กิโลเมตร ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลกองทูลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูลตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539


0.01s. 0.50MB