นายชาญศักดิ์ โฉมทรัพย์เย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
091-8872758

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 36,235 คน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

1 เมษายน 2564 12 ครั้ง ขนิษฐา ชายลม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
2.รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้ง 6 เดือน.pdf21.53 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา